Rachunek zysków i strat jest sprawozdaniem dynamicznym
Rodzaje analizy

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

Wielkość sprzedaży

Dynamika sprzedaży

Opłacalność sprzedaży

Analiza kosztów

Kosztów w układzie rodzajowym

Kosztów w układzie kalkulacyjnym

Rachunku zysków i strat

Analiza zysku

Zależności pomiędzy sprzedażą, kosztami a zyskiem

Analiza progu rentowności

Analiza rentowności

Rentowność sprzedaż

Rentowność majątku

Rentowność kapitału własnego

Rachunkowość

Transakcje elementarne

Operacje wewnętrzne

Bilans obrotu i sald

Ewidencja procesów produkcji

Ewidencja procesów sprzedaży

Zasada budowy rachunku zysku i strat

Podzielność pozioma kont

Podzielność pionowa kont

Podzielność pionowa kont wynikowych

Powstawanie i rozwój planów kont

Wzorcowy plan kont

Zakładowy plan kont

Dydaktyczny model planu kont

Zasada budowy rachunku zysku i strat

Rachunek zysków i strat obejmuje okres od ... do ... (najczęściej pokrywa się z rokiem kalendarzowym od stycznia do grudnia). W przeciwieństwie do bilansu rachunek zysków i strat jest sprawozdaniem dynamicznym sporządzanym przez biuro rachunkowe Katowice, tzn. wszystkie wielkości w nim zawarte powstają w sposób narastający od początku roku.
Rachunek zysków i strat informuje przedsiębiorstwo w sposób szczegółowy z czego powstał zysk, są to niezbędne informacje dla celów zarządzania rentownością przedsiębiorstwa.