Jest to wykaz kont ale również wykaz zasad rachunkowości
Rodzaje analizy

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

Wielkość sprzedaży

Dynamika sprzedaży

Opłacalność sprzedaży

Analiza kosztów

Kosztów w układzie rodzajowym

Kosztów w układzie kalkulacyjnym

Rachunku zysków i strat

Analiza zysku

Zależności pomiędzy sprzedażą, kosztami a zyskiem

Analiza progu rentowności

Analiza rentowności

Rentowność sprzedaż

Rentowność majątku

Rentowność kapitału własnego

Rachunkowość

Transakcje elementarne

Operacje wewnętrzne

Bilans obrotu i sald

Ewidencja procesów produkcji

Ewidencja procesów sprzedaży

Zasada budowy rachunku zysku i strat

Podzielność pozioma kont

Podzielność pionowa kont

Podzielność pionowa kont wynikowych

Powstawanie i rozwój planów kont

Wzorcowy plan kont

Zakładowy plan kont

Dydaktyczny model planu kont

Zakładowy plan kont

Jest to nie tylko wykaz kont ale również wykaz zasad rachunkowości jakie będą przyjmowane w danym przedsiębiorstwie. Tak więc zakładowy plan kont będzie się składał z: - wykazu kont syntetycznych,
- wykazu kont analitycznych,
- wybóru określonej metody wyceny materiałów,
- wybóru określonego modelu rachunku kosztów (bardziej szczegółowy w dużych przedsiębiorstwach, mniej szczegółowy w małych przedsiębiorstwach),
- wybóru określonej metody amortyzacji środków trwałych,
- wybóru zasad szczegółowych, które będą stosowane w danym przedsiębiorstwie (również uproszczenia).
Zakładowy plan kont stanowi swego rodzaju konstytucję rachunkowości biura rachunkowe Katowice przy czym ustalenia zawarte w zakładowym planie kont nie mogą być zmieniane w ciągu roku. Zapewnia to obiektywizację zasad rachunkowości.