Transakcje elementarne są to takie zdarzenia gospodarcze
Rodzaje analizy

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

Wielkość sprzedaży

Dynamika sprzedaży

Opłacalność sprzedaży

Analiza kosztów

Kosztów w układzie rodzajowym

Kosztów w układzie kalkulacyjnym

Rachunku zysków i strat

Analiza zysku

Zależności pomiędzy sprzedażą, kosztami a zyskiem

Analiza progu rentowności

Analiza rentowności

Rentowność sprzedaż

Rentowność majątku

Rentowność kapitału własnego

Rachunkowość

Transakcje elementarne

Operacje wewnętrzne

Bilans obrotu i sald

Ewidencja procesów produkcji

Ewidencja procesów sprzedaży

Zasada budowy rachunku zysku i strat

Podzielność pozioma kont

Podzielność pionowa kont

Podzielność pionowa kont wynikowych

Powstawanie i rozwój planów kont

Wzorcowy plan kont

Zakładowy plan kont

Dydaktyczny model planu kont

Transakcje elementarne

Transakcje elementarne są to takie zdarzenia gospodarcze (zewnętrzne), które odzwierciedlają otrzymanie składników majątkowych z otoczenia lub przekazanie składników majątkowych do otoczenia (dostawcy, odbiorcy, banki).
1. Transakcje elementarne materialne.
2. Transakcje elementarne rozrachunkowe (czyli likwidacja należności i zobowiązań przy pomocy pieniądza).
3. Transakcje elementarne transferowe (transfer własności ale w czystej postaci bez otoczki rzeczowej).

Transakcje elementarnie wiąża się z rachunkowością prowadzoną przez wirtualne biuro Katowice.