Początkowo ewidencję prowadzono w oparciu o systemy kont indywidualnie projektowane w każdym przedsiębiorstwie
Rodzaje analizy

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

Wielkość sprzedaży

Dynamika sprzedaży

Opłacalność sprzedaży

Analiza kosztów

Kosztów w układzie rodzajowym

Kosztów w układzie kalkulacyjnym

Rachunku zysków i strat

Analiza zysku

Zależności pomiędzy sprzedażą, kosztami a zyskiem

Analiza progu rentowności

Analiza rentowności

Rentowność sprzedaż

Rentowność majątku

Rentowność kapitału własnego

Rachunkowość

Transakcje elementarne

Operacje wewnętrzne

Bilans obrotu i sald

Ewidencja procesów produkcji

Ewidencja procesów sprzedaży

Zasada budowy rachunku zysku i strat

Podzielność pozioma kont

Podzielność pionowa kont

Podzielność pionowa kont wynikowych

Powstawanie i rozwój planów kont

Wzorcowy plan kont

Zakładowy plan kont

Dydaktyczny model planu kont

Powstawanie i rozwój planów kont

Do XX wieku ewidencję prowadzono w oparciu o systemy kont indywidualnie projektowane w każdym przedsiębiorstwie przez głównego księgowego. Takie rozwiązanie posiadało swoje zalety i wady. Zalety:
- dostosowanie do charakteru i wielkości przedsiębiorstwa,
- autor systemu kont był równocześnie wykonawcą.
Wady:
- w małych przedsiębiorstwach systemy kont były opracowywane w sposób prymitywny,
- niejednolitość danych księgowych.

Niejednolitość danych liczbowych ale również niejednolitość metod ewidencyjnych utrudniała kontrolę przedsiębiortwa. U schyłku XIX w. postanowiono ujednolicić systemy kont w poszczególnych państwach. Pierwszy teoretyczny plan kont powstał w latach 1911-13, a twórcą był J.F.Schär. Plany kont nie zostały wdrożone do praktyki gdyż właściciele przedsiębiorstw byli temu przeciwni. Po 1920r. wyłoniły się koncerny, które zaczęły opracowywać koncernowe plany kont. Koncern złożony był z wielu przedsiębiorstw ale zobowiązany był opracować zbiorczy bilans całego koncernu. Koncernowe plany kont zapewniały jednolitą rachunkowość w ramach danego koncernu.

W oparciu o doświadczenia koncernowych planów kont doradca podatkowy Katowice opracował nowoczesną koncepcję planu kont.