Podzielność pozioma kont polega na rozbudowie kont
Rodzaje analizy

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

Wielkość sprzedaży

Dynamika sprzedaży

Opłacalność sprzedaży

Analiza kosztów

Kosztów w układzie rodzajowym

Kosztów w układzie kalkulacyjnym

Rachunku zysków i strat

Analiza zysku

Zależności pomiędzy sprzedażą, kosztami a zyskiem

Analiza progu rentowności

Analiza rentowności

Rentowność sprzedaż

Rentowność majątku

Rentowność kapitału własnego

Rachunkowość

Transakcje elementarne

Operacje wewnętrzne

Bilans obrotu i sald

Ewidencja procesów produkcji

Ewidencja procesów sprzedaży

Zasada budowy rachunku zysku i strat

Podzielność pozioma kont

Podzielność pionowa kont

Podzielność pionowa kont wynikowych

Powstawanie i rozwój planów kont

Wzorcowy plan kont

Zakładowy plan kont

Dydaktyczny model planu kont

Podzielność pozioma kont

Podzielność pozioma kont polega na rozbudowie kont poprzez zastosowanie coraz bardziej szczegółowych kryteriów klasyfikacji przez biuro rachunkowe Katowice. Podzielność poziomą możemy przedstawić następująco:

wartości materialne
środki trwałe
materiały
produkty
towary

Konta nowo utworzone funkcjonują na analogicznej zasadzie jak konta wartości materialnej z tym, że ograniczony jest zakres określonych zdarzeń.