Podzielność pionowa kont polega na tym, że tworzymy konta pomocnicze
Rodzaje analizy

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

Wielkość sprzedaży

Dynamika sprzedaży

Opłacalność sprzedaży

Analiza kosztów

Kosztów w układzie rodzajowym

Kosztów w układzie kalkulacyjnym

Rachunku zysków i strat

Analiza zysku

Zależności pomiędzy sprzedażą, kosztami a zyskiem

Analiza progu rentowności

Analiza rentowności

Rentowność sprzedaż

Rentowność majątku

Rentowność kapitału własnego

Rachunkowość

Transakcje elementarne

Operacje wewnętrzne

Bilans obrotu i sald

Ewidencja procesów produkcji

Ewidencja procesów sprzedaży

Zasada budowy rachunku zysku i strat

Podzielność pozioma kont

Podzielność pionowa kont

Podzielność pionowa kont wynikowych

Powstawanie i rozwój planów kont

Wzorcowy plan kont

Zakładowy plan kont

Dydaktyczny model planu kont

Podzielność pionowa kont

Podzielność pionowa kont polega na tym, że biuro rachunkowe Katowice tworzy konta pomocnicze tylko z połowy kont bo konto „umorzenie środków trwałych” przejęło stronę na konta „środki trwałe”.
Utworzone konto „umorzenie środków trwałych” jest kontem pomocniczym (satelitą) do konta „środki trwałe”. Jego zadaniem jest:
- informowanie o dotychczasowym zużyciu,
- korygowanie wartości pierwotnej środka trwałego (saldo to zawsze odejmujemy od wartości środków trwałych).