Przy ewidencji produkcji wieloasortymentowej wyłaniają się koszty bezpośrednie i pośrednie
Rodzaje analizy

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

Wielkość sprzedaży

Dynamika sprzedaży

Opłacalność sprzedaży

Analiza kosztów

Kosztów w układzie rodzajowym

Kosztów w układzie kalkulacyjnym

Rachunku zysków i strat

Analiza zysku

Zależności pomiędzy sprzedażą, kosztami a zyskiem

Analiza progu rentowności

Analiza rentowności

Rentowność sprzedaż

Rentowność majątku

Rentowność kapitału własnego

Rachunkowość

Transakcje elementarne

Operacje wewnętrzne

Bilans obrotu i sald

Ewidencja procesów produkcji

Ewidencja procesów sprzedaży

Zasada budowy rachunku zysku i strat

Podzielność pozioma kont

Podzielność pionowa kont

Podzielność pionowa kont wynikowych

Powstawanie i rozwój planów kont

Wzorcowy plan kont

Zakładowy plan kont

Dydaktyczny model planu kont

Podzielność pionowa kont wynikowych

Przy ewidencji produkcji wieloasortymentowej wyłaniają się koszty bezpośrednie i pośrednie. Koszty bezpośrednie to surowce, wynikają z technologii produkcji. Koszty pośrednie są wspólne dla wszystkich asortymentów i koszty te dzielimy na koszty wydziałowe i ogólnowydziałowe.

Koszty wydziałowe dotyczą utrzymania w ruchu maszyn i urządzeń oraz koszty kierowania wydziałem. Koszty wydziałowe są rozliczane na poszczególne produkty przy pomocy kluczy podziałowych (wskaźników kosztów). Równocześnie koszty musimy dzielić na poszczególne rodzaje żeby biuro rachunkowe Katowice przekazywało bardziej szczegółową informację dla celów zarządzania.