Operacje wewnętrzne są to zdarzenia gospodarcze zachodzące wewnątrz danego przedsiębiorstwa
Rodzaje analizy

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

Wielkość sprzedaży

Dynamika sprzedaży

Opłacalność sprzedaży

Analiza kosztów

Kosztów w układzie rodzajowym

Kosztów w układzie kalkulacyjnym

Rachunku zysków i strat

Analiza zysku

Zależności pomiędzy sprzedażą, kosztami a zyskiem

Analiza progu rentowności

Analiza rentowności

Rentowność sprzedaż

Rentowność majątku

Rentowność kapitału własnego

Rachunkowość

Transakcje elementarne

Operacje wewnętrzne

Bilans obrotu i sald

Ewidencja procesów produkcji

Ewidencja procesów sprzedaży

Zasada budowy rachunku zysku i strat

Podzielność pozioma kont

Podzielność pionowa kont

Podzielność pionowa kont wynikowych

Powstawanie i rozwój planów kont

Wzorcowy plan kont

Zakładowy plan kont

Dydaktyczny model planu kont

Operacje wewnętrzne

Operacje wewnętrzne są to zdarzenia gospodarcze zachodzące wewnątrz danego przedsiębiorstwa (dokumenty wewnętrzne), które odzwierciedlają koszty lub przychody finansowe procesów gospodarczych zakięgowanych przez biura rachunkowe Katowice.
1. Operacje wewnętrzne materialne (czyli koszty zużycia środków trwałych i materiałów oraz przychodowane z produkcji produkty).
2. Przenoszenie dewiz inplus i inminus (różnice kursowe, które stanowią wynik). 3. Operacje wewnętzrne rozliczeniowe.