Ewidencję procesów sprzedaży rachunkowość ujmuje dwustronnie
Rodzaje analizy

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

Wielkość sprzedaży

Dynamika sprzedaży

Opłacalność sprzedaży

Analiza kosztów

Kosztów w układzie rodzajowym

Kosztów w układzie kalkulacyjnym

Rachunku zysków i strat

Analiza zysku

Zależności pomiędzy sprzedażą, kosztami a zyskiem

Analiza progu rentowności

Analiza rentowności

Rentowność sprzedaż

Rentowność majątku

Rentowność kapitału własnego

Rachunkowość

Transakcje elementarne

Operacje wewnętrzne

Bilans obrotu i sald

Ewidencja procesów produkcji

Ewidencja procesów sprzedaży

Zasada budowy rachunku zysku i strat

Podzielność pozioma kont

Podzielność pionowa kont

Podzielność pionowa kont wynikowych

Powstawanie i rozwój planów kont

Wzorcowy plan kont

Zakładowy plan kont

Dydaktyczny model planu kont

Ewidencja procesów sprzedaży

Ewidencję procesów sprzedaży ujmuje się dwustronnie. Pierwsza strona to ponoszenie kosztów rejestracja spółki z o.o. oraz koszty wytworzenia sprzedanych produktów i koszty sprzedaży np. opakowania,
Druga strona to efekty w postaci przychodów ze sprzedaży czyli ilość sprzedanych produktów razy cena sprzedaży.