Rachunkowość odzwierciedla proces produkcji z dwóch stron
Rodzaje analizy

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

Wielkość sprzedaży

Dynamika sprzedaży

Opłacalność sprzedaży

Analiza kosztów

Kosztów w układzie rodzajowym

Kosztów w układzie kalkulacyjnym

Rachunku zysków i strat

Analiza zysku

Zależności pomiędzy sprzedażą, kosztami a zyskiem

Analiza progu rentowności

Analiza rentowności

Rentowność sprzedaż

Rentowność majątku

Rentowność kapitału własnego

Rachunkowość

Transakcje elementarne

Operacje wewnętrzne

Bilans obrotu i sald

Ewidencja procesów produkcji

Ewidencja procesów sprzedaży

Zasada budowy rachunku zysku i strat

Podzielność pozioma kont

Podzielność pionowa kont

Podzielność pionowa kont wynikowych

Powstawanie i rozwój planów kont

Wzorcowy plan kont

Zakładowy plan kont

Dydaktyczny model planu kont

Ewidencja procesów produkcji

Poprzez rachunkowość wirtualne biuro Katowice odzwierciedla proces produkcji jakby z dwóch stron. Z jednej strony jest to ponoszenie kosztów, czyli zużycie czynników produkcji, a z drugiej strony odzwierciedlany efekt procesu produkcji czyli ilość wytworzonych produktów razy koszt wytworzenia.