Uproszczony model dydaktyczny planu kont pozwala zrozumieć logikę planu kont
Rodzaje analizy

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

Wielkość sprzedaży

Dynamika sprzedaży

Opłacalność sprzedaży

Analiza kosztów

Kosztów w układzie rodzajowym

Kosztów w układzie kalkulacyjnym

Rachunku zysków i strat

Analiza zysku

Zależności pomiędzy sprzedażą, kosztami a zyskiem

Analiza progu rentowności

Analiza rentowności

Rentowność sprzedaż

Rentowność majątku

Rentowność kapitału własnego

Rachunkowość

Transakcje elementarne

Operacje wewnętrzne

Bilans obrotu i sald

Ewidencja procesów produkcji

Ewidencja procesów sprzedaży

Zasada budowy rachunku zysku i strat

Podzielność pozioma kont

Podzielność pionowa kont

Podzielność pionowa kont wynikowych

Powstawanie i rozwój planów kont

Wzorcowy plan kont

Zakładowy plan kont

Dydaktyczny model planu kont

Dydaktyczny model planu kont

Uproszczony model dydaktyczny planu kont pozwala zrozumieć logikę planu kont, czyli cykl obrotowy środków, który występuje w każdym przedsiębiorstwie. Model ten pozwala zrozumieć procesy gospodarcze zachodzące w biuro rachunkowe Katowice, jakie powtarzają się w formie cykli obrotowych.