Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa na podstawie analizy finansowej
Rodzaje analizy

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

Wielkość sprzedaży

Dynamika sprzedaży

Opłacalność sprzedaży

Analiza kosztów

Kosztów w układzie rodzajowym

Kosztów w układzie kalkulacyjnym

Rachunku zysków i strat

Analiza zysku

Zależności pomiędzy sprzedażą, kosztami a zyskiem

Analiza progu rentowności

Analiza rentowności

Rentowność sprzedaż

Rentowność majątku

Rentowność kapitału własnego

Rachunkowość

Transakcje elementarne

Operacje wewnętrzne

Bilans obrotu i sald

Ewidencja procesów produkcji

Ewidencja procesów sprzedaży

Zasada budowy rachunku zysku i strat

Podzielność pozioma kont

Podzielność pionowa kont

Podzielność pionowa kont wynikowych

Powstawanie i rozwój planów kont

Wzorcowy plan kont

Zakładowy plan kont

Dydaktyczny model planu kont

Sytuacja majątkowa przedsiębiorstwa

Celem tej analizy jest:
- dokonanie klasyfikacji i ustalenie najważniejszych cech posiadanego majątku,
- zbadanie wielkości zmian majątku w czasie,
- rozpatrzenie struktury majątku przedsiębiorstwa,
- zbadanie efektywności wykorzystania majątku,
- zaproponowanie zmian w wykorzystaniu majątku i inwestycji na rzecz bardziej intensywnego wpływu na osiąganie zysku przedsiębiorstwa,
- podjęcie decyzji o rozwiązaniu i likwidacja spółki Katowice.

Analiza sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa przeprowadzona przez biura rachunkowe Katowice prezentuje w różnych przekrojach dane niezbędne w procesie zarządzania firmą.