Analizy rentowności sprzedaży dokonujemy zwykle za pomocą trzech grup wskaźników
Rodzaje analizy

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

Wielkość sprzedaży

Dynamika sprzedaży

Opłacalność sprzedaży

Analiza kosztów

Kosztów w układzie rodzajowym

Kosztów w układzie kalkulacyjnym

Rachunku zysków i strat

Analiza zysku

Zależności pomiędzy sprzedażą, kosztami a zyskiem

Analiza progu rentowności

Analiza rentowności

Rentowność sprzedaż

Rentowność majątku

Rentowność kapitału własnego

Rachunkowość

Transakcje elementarne

Operacje wewnętrzne

Bilans obrotu i sald

Ewidencja procesów produkcji

Ewidencja procesów sprzedaży

Zasada budowy rachunku zysku i strat

Podzielność pozioma kont

Podzielność pionowa kont

Podzielność pionowa kont wynikowych

Powstawanie i rozwój planów kont

Wzorcowy plan kont

Zakładowy plan kont

Dydaktyczny model planu kont

Analiza rentowności sprzedaży

Analizy rentowności sprzedaży dokonujemy zwykle za pomocą trzech grup wskaźników: wskaźnik rentowności sprzedaży, wskaźnik netto, wskaźnik poziomu kosztów.

Najczęściej opłacalność sprzedaży mierzymy w następujący sposób:
wskaźnik rentowności sprzedaży = zysk x 100 / przychód ze sprzedaży.

Im wskaźnik rentowności wyższy tym sytuacja przedsiębiorstwa lepsza. Przy niskich wskaźnikach rentowności następuje zamknięcie spółki z o.o. poprzez jej likwidację. Ujęta w liczniku wskażnika rentowności sprzedaży ogólna postać zysku może mieć wiele odmian. Podobnie dotyczy to przychodu ze sprzedaży, dlatego należy kierować się generalną zasadą polegającą na uwzględnieniu tego rodzaju zysku w liczniku wskaźnika rentowności sprzedaży, który osiągnięto ze sprzedaży ujętej w mianowniku. Zgodnie z tą zasadą obliczamy:

wskaźnik rentownośći sprzedaży = zysk ze sprzedaży x 100 / przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi;

wskaźnik rentownośći sprzedaży netto = zysk netto x 100 / przychody całkowite.

O wyborze konkretnego wskaźnika rentowności sprzedaży decyduje biuro rachunkowe Katowice i cel analizy. Wskaźniki rentowności netto stanowią relację zysku do wielkości sprzedaży wyrażonej za pomocą kosztów własnych. Podstawowy wskaźnik rentownośći netto:

wskaźnik = zysk netto x 100 / koszty własne sprzedaży.

Wskażnik poziomu kosztu jednostkowego:
wskaźnik = koszt jednostkowy wyrobu / cena wyrobu.

Wskaźnik poziomu kosztów:
wskaźnik = koszty własne sprzedaży / przychód ze sprzedaży.