Tylko taka sprzedaż jest uzasadniona, która jest dla przedsiębiorstwa opłacalna
Rodzaje analizy

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

Wielkość sprzedaży

Dynamika sprzedaży

Opłacalność sprzedaży

Analiza kosztów

Kosztów w układzie rodzajowym

Kosztów w układzie kalkulacyjnym

Rachunku zysków i strat

Analiza zysku

Zależności pomiędzy sprzedażą, kosztami a zyskiem

Analiza progu rentowności

Analiza rentowności

Rentowność sprzedaż

Rentowność majątku

Rentowność kapitału własnego

Rachunkowość

Transakcje elementarne

Operacje wewnętrzne

Bilans obrotu i sald

Ewidencja procesów produkcji

Ewidencja procesów sprzedaży

Zasada budowy rachunku zysku i strat

Podzielność pozioma kont

Podzielność pionowa kont

Podzielność pionowa kont wynikowych

Powstawanie i rozwój planów kont

Wzorcowy plan kont

Zakładowy plan kont

Dydaktyczny model planu kont

Analiza opłacalności sprzedaży

Końcowym etapem analizy przychodów ze sprzedaży jest analiza opłacalności sprzedaży. Tylko taka sprzedaż jest uzasadniona, która jest dla przeds opłacalna.

Analizę opłacalności sprzedaży dokonuje głównie biuro rachunkowe Katowice wg kryterium rynku i kryterium wyrobu. Z punktu widzenia tych kryteriów firma może podjąć decyzję wyboru odpowiedniego rynku lub wyrobu, które są dla niego najbardziej opłacalne.

Z punktu widzenia rynku podstawowym kryterium opłacalności sprzedaży jest cena. Najbardziej opłacalne są te rynki, na których przedsiębiorstwo uzyskuje najwyższe ceny przy założeniu, że koszty wytwarzanych wyrobów kierowanych na poszczególne rynki są jednakowe. Na rynkach nieopłacalnych następuje likwidacja spółki z o.o. Katowice ze względu na nierentowność przedsięwzięcia.

Jeżeli dokonujemy analizy opłacalności sprzedaży wg kryterium wyrobów to należy posłużyć się przychodami ze sprzedaży, kosztami i osiągniętym zyskiem na sprzedaży tych wyrobów. Posługując się przychodami wykorzystujemy różne wskaźniki oparte na przychodach ze sprzedaży do zasobów czynnika pracy lub zasobów rzeczowych.

Najczęstsze to:
  • wskaźnik sprzedaży na jednego zatrudnionego = przychód ze sprzedaży / liczba pracowników,
  • wskaźnik sprzedaży na jednostkę majątku = przychód ze sprzedaży / majątek przedsiębiorstwa ogółem.
Wartość tych wskaźników nadaje się do porównań w czasie. Jeżeli przychody ze sprzedaży na jednego zatrudnionego lub na jednostkę majątku wzrastają szybciej niż wymienione rodzaje zasobów, to mamy doczynienia z poprawą opłacalności sprzedaży. W przeciwnym wypadku przedsiębiorstwo nie miałoby żadnego celu do inwestowania w swój majątek lub w zwiększenie zatrudnienia.

Bardziej wnikliwą analizę opłacalności sprzedaży można dokonać porównując zysk do przychodów ze sprzedaży lub do kosztów, a także porównując koszty do przychodów ze sprzedaży.