Podstawowym celem analizy kosztów jest ocena wielkości i struktury poniesionych kosztów
Rodzaje analizy

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

Wielkość sprzedaży

Dynamika sprzedaży

Opłacalność sprzedaży

Analiza kosztów

Kosztów w układzie rodzajowym

Kosztów w układzie kalkulacyjnym

Rachunku zysków i strat

Analiza zysku

Zależności pomiędzy sprzedażą, kosztami a zyskiem

Analiza progu rentowności

Analiza rentowności

Rentowność sprzedaż

Rentowność majątku

Rentowność kapitału własnego

Rachunkowość

Transakcje elementarne

Operacje wewnętrzne

Bilans obrotu i sald

Ewidencja procesów produkcji

Ewidencja procesów sprzedaży

Zasada budowy rachunku zysku i strat

Podzielność pozioma kont

Podzielność pionowa kont

Podzielność pionowa kont wynikowych

Powstawanie i rozwój planów kont

Wzorcowy plan kont

Zakładowy plan kont

Dydaktyczny model planu kont

Analiza kosztów

Podstawowym celem analizy kosztów jest ocena wielkości i struktury poniesionych kosztów rozpatrywanego okresu na tle przyjętej podstawy porównań, ustalenie zmian poziomu kosztów i czynników kształtujących te zmiany oraz pokazanie możliwości i przedsięwzięć dla minimalizacji kosztów.

Zakres analizy kosztów może obejmować:
1. Analizę kosztów całkowitych.
2. Analizę kosztów jednostkowych wyrobów.

Analiza kosztów ocenia biura rachunkowe Katowice po poniesionych kosztach w czasie.