W analizie sprzedaży przywiązuje się duże znaczenie do analizy dynamiki
Rodzaje analizy

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

Wielkość sprzedaży

Dynamika sprzedaży

Opłacalność sprzedaży

Analiza kosztów

Kosztów w układzie rodzajowym

Kosztów w układzie kalkulacyjnym

Rachunku zysków i strat

Analiza zysku

Zależności pomiędzy sprzedażą, kosztami a zyskiem

Analiza progu rentowności

Analiza rentowności

Rentowność sprzedaż

Rentowność majątku

Rentowność kapitału własnego

Rachunkowość

Transakcje elementarne

Operacje wewnętrzne

Bilans obrotu i sald

Ewidencja procesów produkcji

Ewidencja procesów sprzedaży

Zasada budowy rachunku zysku i strat

Podzielność pozioma kont

Podzielność pionowa kont

Podzielność pionowa kont wynikowych

Powstawanie i rozwój planów kont

Wzorcowy plan kont

Zakładowy plan kont

Dydaktyczny model planu kont

Analiza dynamiki sprzedaży

W analizie sprzedaży przywiązuje się duże znaczenie do analizy dynamiki, ponieważ ważna jest znajomość tendencji zmian sprzedaży tj. tendencję do wzrostu, spadku lub stagnacji.

Tendencje te nie zawsze wynikają z ujęcia sprzedaży w wielkościach bezwzględnych. Większą wartość poznawczą ma relatywne ujęcie sprzedaży. W tym celu biura rachunkowe Katowice posługują się wskaźnikiem dynamiki, najczęściej o podstawie stałej:

wskaźnik dynamiki sprzedaży = przychody ze sprzedaży rozpatrywanego okresu x 100 / przychody ze sprzedaży poprzedniego okresu.

W warunkach inflacji przychody ze sprzedaży powinny być skorygowane o wskaźnik wzrostu cen tego okresu.

Wskaźnik cen tzn.: wskaźnik cen detalicznych, wskaźnik cen hurtowych, wskaźnik cen środków produkcji.

Korekty wskaźnika dynamiki przychodów ze sprzedaży w cenach bieżących, wskaźnik wzrostu cen i obliczenie wskaźnika dynamiki sprzedaży w cenach stałych dokonuje się następująco:

wskaźnik dynamiki w cenach stałych = wskaźnik dynamiki przychodów ze sprzedaży w cenach bezwzględnych x 100 / wskaźnik wzrostu cen.